foto-contact.png

Datacenters

in2ip faciliteit

We begrijpen dat het outsourcen van bedrijfskritieke IT-systemen ook een kwestie van vertrouwen is. Dit principe ligt ten grondslag aan de manier waarop onze partner datacenters inrichten en onderhouden. Ze zijn ontworpen aan de hand van de hoogste industriële standaarden, bieden een volledig redundante infrastructuur en worden beschermd tegen brand en stroomuitval.

Alle datacenters maken gebruik van geautomatiseerde Building Management Systems (BMS) die op afstand sensors controleren en aansturen die op elektrische, mechanische, branddetectie- en lekdetectiesystemen zijn geïnstalleerd.

Redundante stroom

Om voortdurend in bedrijf te kunnen blijven hebben de datacenters toegang tot redundante stroomvoorzieningen met een grote capaciteit, die voor mogelijke toekomstige uitbreiding schaalbaar zijn. Elke locatie is uitgerust met Uninterruptible Power Supply (UPS)-systemen en dieselgeneratoren in standby-stand die, in het geval dat de reguliere stroom uitvalt, de locatie voor onbeperkte tijd van stroom voorzien.

Energie-efficiënt

We nemen koeling buitengewoon serieus in onze datacenters en gebruiken een constructie van koeltorens en koelmachines. Daarnaast maken we voor de best mogelijke koeling gebruik van Hot en Cold Aisle en maatwerk Containment-oplossingen. Uitgangspunt bij het technisch ontwerp en de bouw van onze datacenters is energie-efficiëntie. Op een groot aantal van onze datacenters wordt een kosteloze koelsystematiek toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van de externe omgevingstemperatuur zodra die onder een bepaald peil ligt. Dat levert een aanzienlijk besparingspotentieel op.

Intelligente brandbeveiliging

In al onze locaties is VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) geïnstalleerd. Deze hoogst gevoelige rookmelders met twee stadia zijn aangesloten op het BMS en worden voortdurend in de gaten gehouden. In het onwaarschijnlijke geval dat er brand uitbreekt beschikken wij over een milieuvriendelijke installatie voor brandbestrijding die op waternevel werkt. Deze dooft het vuur snel en effectief. De systemen zijn zo ontworpen dat er zo min mogelijk onderbrekingen zijn en kleine problemen lokaal blijven.