foto-about.png

SLA

Service Level Agreements

IN2IP biedt een support fundament op basis van een Service Level Agreement, waarin we met onze relaties de verwachtingen definieren. Verwachtingen vertalen we naar werkzaamheden en mate waarin support gewenst is zoals bijvoorbeeld 7 x 24 uur support, backup frequenties en responsetijden waarbinnen we dienen te reageren. Afhankelijk van uw business, de mate waarin systemen daarin een rol spelen, stellen we op maat een Service Level Agreement op. Daarbij maken we gebruik van ons framework waarin we snel tot een gewenste invulling kunnen komen.